Fast & Furious X

Fast & Furious X

3879 Lượt xem
Dom Toretto và gia đình anh ta là mục tiêu của đứa con trai đầy thù hận của trùm ma túy Hernan Reyes.

Thời Gian Chạy: 142 Phút

Chất lượng: HD

Phát Hành: May 17, 2023

IMDb: 3.736